Rozprávky o drevenom rebriniaku

Rozprávky o drevenom rebriniaku zahŕňajú najmä bližšie informácie a zaujímavosti o jeho minulosti. Táto časť nášho blogu je zameraná hlavne na najmenších čitateľov. Formou rozprávok sa snažíme deťom priblížiť históriu a ťažkú prácu našich predkov na poliach. Jej súčasťou je aj drevený rebriniak, ktorý ľuďom v mnohom uľahčoval prácu.

V rozprávkach o drevenom rebriniaku sa venujeme rôznym spôsobom využitia dreveného voza, tak ako sme to realizovali pri našom prvom článku o drevenom rebriniaku. Zaoberáme sa tým z dôvodu lepšieho vykreslenia minulosti našich predkov. Zábavnou formou sa snažíme naučiť našich mladých čitateľov a podnietiť k väčšiemu záujmu o históriu. Vďaka rozprávkam môžu deti pochopiť ako kedysi ľudia fungovali na dedinách.

V súčasnosti mnohí ani nevedia čo je drevený rebriniak. Je problém dopátrať sa k informáciám o ňom alebo je ich len veľmi málo. Z toho dôvodu sme čerpali základ každej našej rozprávky zo skúsenosti staršej generácie. Tá si pamätá ešte na časy, keď bol pôvodný voz jedným z mála dopravných prostriedkov doby ich mladosti.

Prvá rozprávka je o priblížení práce dedinčanov na poli. Na základe nej si môžu deti jednoduchšie predstaviť bežný deň obyčajného človeka z vidieka. Pri tom sme sa snažili do deja zakomponovať aj použitie dreveného rebriniaku, ktorý bol bežnou súčasťou práce.

V druhej rozprávke opisujeme cestu dedinčanov na trhy. Dôvodom ich výletu je predaj a nákup potrebných surovín do domácnosti. Rozprávku o drevenom rebriniaku sme sa snažili oživiť zážitkami, ktoré dedinčania po ceste zažili.

Veríme, že naše rozprávky o drevenom rebriniaku záujmu vaše deti a naučia ich niečo viac o viac ráz spomínanom voze. Snažíme sa viac o ňom šíriť osvetu aj do mladšej generácie. Sme názoru, že aj naši najmladší by mali vedieť o drevenom rebriniaku.

Tešíme sa na vaše komentáre ako sa vám a detičkám páčia naše rozprávky.